Hoe verkrijg je als huisarts een vergoeding voor een medisch telesecretariaat?

Veel patiënten, een rinkelende telefoon en geen tijd - elke huisarts herkent het wel. Daarom willen we alle huisartspraktijken een helpende hand toesteken met onze diensten: dankzij Axon kan je het telefonisch onthaal van jouw praktijk uit handen geven. Wij beantwoorden dan praktische vragen, plannen afspraken in, noteren boodschappen en veel meer. Zo wordt je praktijk niet alleen meer bereikbaar, ook buiten de werkuren, maar hebben jij en je collega’s meer tijd voor consultaties en het verzorgen van patiënten.

Bovendien heeft elke huisartspraktijk jaarlijks recht op een financiële tegemoetkoming om  een medisch telesecretariaat aan te nemen. Hieronder vind je meer informatie over het aanvragen van deze vergoeding.

Vergoeding voor medisch telesecretariaat

Wat houdt de vergoeding in?
 

  • Ze dekt de helft van de reële kosten, met een maximum van 3.474 euro per huisarts.

  • Ze wordt toegekend in verhouding tot het aantal gewerkte maanden.

 

Welke voorwaarden zijn er?

  • Elke huisarts in je praktijk heeft minstens 150 globale medische dossiers beheerd in het jaar dat voorafging aan het jaar waarvoor ze de vergoeding aanvragen. Dit is niet van toepassing als alle huisartsen in de praktijk erkend zijn in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor ze de vergoeding aanvragen.

  • Je huisartspraktijk bestaat uit minstens 2 erkende huisartsen en is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt bepaald:

  • hoe het bedrag zal worden verdeeld,

  • wanneer het intern overleg tussen de huisartsen plaatsvindt,

  • hoe de globale medische dossiers geraadpleegd worden,

  • hoe beslissingen worden genomen,

  • hoe het samenwerkingsakkoord kan worden stopgezet.

 

Hoe aanvragen?


Je moet de tegemoetkoming aanvragen voor 30 juni. De aanvraag geldt dan voor het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je de aanvraag doet (bijvoorbeeld, je doet in 2019 een aanvraag voor 2018). Op pagina 7 van de aanvraagformulieren voor de feitelijke vereniging vul je dan de gegevens van het telesecretariaat in, bijvoorbeeld die van Axon. Op het aanvraagformulier voor de rechtspersoon doe je dit onderaan pagina 6.

Hier vind je de aanvraagformulieren:

Bij de eerste aanvraag voeg je een kopie toe van de samenwerkingsovereenkomst en het contract met ons en inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten.

Bij volgende aanvragen vermeld je enkel wijzigingen in het contract of in de samenwerkingsovereenkomst.

Meer info over de tegemoetkoming vind je op de site van de Vlaamse overheid.

Wil je wat meer info of details over hoe Axon de communicatie van jouw praktijk vlotter kan doen verlopen? Klik hier om ons te contacteren of geef een seintje op het nummer 051 42 30 80.

Verhoog je efficiëntie

Een brochure, snel een telefoontje of liever een uitgebreide, persoonlijke babbel? Contacteer ons en ontdek hoe wij jou wegwijs maken in de customer experience wereld! 

Contacteer ons